Walter Vergeer
 
Restauratie
06 53947706
 
Een versleten oude piano met nog een goede zangbodem en een gaaf stemblok is heel goed te restaureren. Het komt vaak neer op een revisie van het mechaniek en het spelingvrij maken van het klavier. M.a.w. het optimaliseren van alle bewegende delen. Let wel, alles is handwerk, dus tijdrovend. De kosten moeten wat mij betreft niet boven de baten gaan. U krijgt altijd een bindende prijsopgave vooraf.